Mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng

5
rx online

Thực hiện công tác Quốc phòng – Quân sự địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực, đồng bộ trong việc thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược “ Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, giữ vữngnbsp; ổn định chính trị trên địa bàn quận. Sáng ngày 25/07/2006 Quận ủy quận I đã tổ chức lớp bồi dưỡng cấp ủy các cơ sở Đảng và chi bộ khu phố về kiến thức Quốc phòng toàn dân năm 2006.


Tham dự lớp bồi dưỡng có trên 200 Cán bộ Cấp ủy viên của các Đảng bộ- Chi bộ trực thuộc Đảng bộ quận các Trưởng, phó các Ban ngành, đoàn thể 10 phường… lớp bồi dưỡng được tổ chức trong 3 ngày từ ngày 25 đến 27/07, do các giáo viên Trường Quân sự TP hướng dẫn với các chuyên đề như: Phòng chống chiến lược “ Diễn biến hòa bình- bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch chống Việt Nam. Xây dựng Phường, Xã và lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầunbsp; nhiệm vụ mới. Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý sự nghiệp Quốc phòng, công tác Quốc phòng – Quân sự địa phương. Công tác xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới. Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và một số sự kiện Quốc phòng – An ninh trên thế giới, khu vực và trong nước. Lớp bồi dưỡng này được tổ chức nhằm bổi dưỡng, nâng cao kiến thức những nội dung cơ bản về công tác Quốc phòng- Quân sự địa phương, về sự lãnh đạo của Đảng đối với LLVT và xây dựng nền Quốc phòng toàn dân trong tình hình hiện nay.