Lực lượng vũ trang Quận 1 triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

3
rx online

Thực hiện Chỉ thị số 06 – CT/TW ngày 17/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ngày 13/4/2007, nbsp;Ban Chỉ huy Quân sự Quận I đã tổ chức lễ phát động thực hiện cuộc vận động này trong toàn Đảng bộ và LLVT (LLVT) cán bộ chiến sĩ, Dân quân tự vệ Quận. Đến dự lễ phát động có các đồng chí đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố, Đ/c Lê Bá Cần – Bí thư Quận ủy, chủ tịch HĐND, Bí thưnbsp; Đảng ủy Quân sự Quận I, Đ/c Nguyễn Thị Lan – UVTV -Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, cùng Bí thư Đảng ủy 10 phường và 120nbsp; đảng viên, sĩ quan, chiến sĩ, lực lượng DQTV….


Đây là cuộc vận động nhằm giúp cho mọi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, dân quân trong LLVT Quận nhận thức sâu sắc vềnbsp; những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và tấm gương Hồ Chí Minh, như phát huy tính tự giác, tích cực học tập rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, xây dựng tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, đấu tranh ngăn chặn và hạn chế đến mức thấp nhất việc vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời thông qua cuộc vận động, động viên quần chúng tham gia xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên, gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là thực hiện Chỉ thị 235 của Thường vụ Đảng uỷ Quân khu về “xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên”, Chỉ thị 245 của Tư lệnh Quân khu về việc thực hiện cuộc vận động “7 không” và chương trình hành động của Đảng uỷ quân sự quận về “Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong cán bộ đảng viên và chiến sĩ LLVT quận.


Cuộc vận động được tiến hành từng giai đoạn và được triển khai theo từng bước như: tổ chức học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình về “3 xây, 3 chống”, xây dựng các tiêu chí để tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống… Ngoài ra, trong buổi lễ phát động, Ban Chỉ huy Quân sự quận I cũng đã công bố Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gồm 6 đồng chí, trong đó đồng chí Trương Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự – Chính trị viên, làm Trưởng ban.