Lớp Tập Huấn Về Văn Hóa

3
rx online

Ngày 25/10/2006, Sở VHTT Thành phố phối hợp với Phòng Văn hóa – TDTT Quận 1 tổ chức lớp tập huấn về các hoạt động văn hóa thông tin trên địa bàn cho hơn 100 CB-CNV là trưởng đầu ngành, chuyên trách về công tác văn hóa của các ban ngành đoàn thể và phường.


Nội dung tập huấn gồm: hướng dẫn thực hiện một số quy định về kinh doanh vũ trường, karaokê, trò chơi điện tử quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (Ban hành kèm theo NĐ 11/2006 NĐ-CP) với 11nbsp; điều hướng dẫn quy định cụ thể. Hướng dẫn một số quy định về xử phạt vi phạm hành chánh trong hoạt động văn hóa – thông tin và phổ biến một số văn bản có liên quan: quy định về báo chí, về xuất bản, quảng cáo, internet, quy chế hoạt động văn hóa, xử phạt vi phạm hành chánh, tội phạm văn hóa.