Lớp tập huấn về Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, An toàn – Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ năm 2008 (lần 2)

5
rx online

Từ ngày 23/9 đến ngày 26/9/2008 tại Hội trường A – UBND quận 1 số 47 đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 đã diễn ra lớp tập huấn về Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, An toàn – Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ năm 2008 (lần 2) do Phòng lao động – thương binh xã hội Q1, Liên đoàn lao động Quận 1, Trung tâm y tế dự phòng Q.1 phối hợp tổ chức. Lớp tập huấn chia thành 02 đợt:nbsp;


– Đợt 1 : Thời gian học 02 ngày, từ ngày 23 đến 24/09/2008 nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;


– Đợt 2 : Thời gian học 02 ngày, từ ngày 25 đến 26/09/2008


Đối tượng tham dự lớp tập huấn là các giám đốc doanh nghiệp, chủ tịch công đoàn cơ sở, kế toán, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, người phụ trách công tác bảo hộ lao động, người phụ trách công tác lao động tiền lương của cơ sở sản xuất kinh doanh tập trung chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực, sản xuất, xây dựng, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn.


Tại lớp tập huấn, các báo cáo viên đã giới thiệu, hướng dẫn thực hiện những nội dung cơ bản quan trọng về bảo hộ lao động, hệ thống văn bản của Nhà nước về an toàn – vệ sinh lao động; các yếu tố ảnh hưởng trong môi trường lao động; Bộ luật lao động và các văn bản dưới luật, Luật Bảo hiểm xã hội; Phòng chống cháy nổ; Hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng thang lương, bảng lương và một số chính sách có liên quan.


Mục đích của lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức cho người sử dụng lao động và chủ cơ sở sản xuất kinh doanh về bảo hộ lao động, bảo đảm an toàn – vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, bảo vệ tài sản nhà nước và tài sản công dân, góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đồng thời, nhằm phổ biến và hướng dẫn kịp thời kiến thức cơ bản của Luật lao động, luật Bảo hiểm xã hội và một số văn bản dưới luật mới nhất để người sử dụng lao động chấp hành đúng các quy định của pháp luật.