Lớp tập huấn công tác lập hồ sơ Đại hội Đảng và nộp lưu hồ sơ

1
rx online

Chiều 09-10-2009, Văn phòng Quận ủy Quận 1 đã khai giảng buổi “Tập huấn về việc hướng dẫn lập hồ sơ Đại hội Đảng và nộp lưu hồ sơ về Kho lưu trữ cố định Quận ủy” cho các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, các đồng chí phụ trách Đảng vụ 10 Phường và Quận đoàn 1. Đồng chí Đặng Minh Đạt – Chánh Văn phòng Quận ủy đã đến tham dự buổi tập huấn.


nbsp;Buổi tập huấn do đồng chí Võ Minh Phương – Phó Trưởng phòng Lưu trữ Văn phòng Thành ủy hướng dẫn với các chuyên đề: khái quát một số vấn đề chung về công tác Văn thư – Lưu trữ; Một số nội dung cụ thể trong cách lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ Đại hội Đảng vào kho lưu trữ của Quận ủy…


nbsp;Qua buổi tập huấn, tất cả học viên tham dự đã nhận thức được công tác văn thư là công tác quan trọng không thể thiếu, có tác dụng rất lớn trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể … nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình để phổ biến các chủ trương, chính sách, phản ánh tình hình lên cấp trên, trao đổi, liên hệ, phối hợp công tác, ghi lại những sự kiện, hiện tượng xảy ra trong hoạt động hàng ngày và trong một nhiệm kỳ Đại hội. Làm tốt công tác văn thư là góp phần giữ gìn bí mật của Đảng và Nhà nước, đẩy mạnh mọi hoạt động của các cơ quan, giảm bớt tệ quan liêu giấy tờ và tạo điều kiện thuận lợi bổ sung thường xuyên và chủ yếu cho công tác lưu trữ, phục vụ tốt cho công tác nghiên cứu hàng ngày cũng như lâu dài về sau.

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;Thúy Hiền