Lớp chuyên đề về Quyết định 19/2004/QĐ-TTg về phòng chống xâm hại trong trẻ em quận 1 – 2008

4
rx online

Ngày 02/12/2008 tại UBND quận 1, phòng LĐ-TB và XH đã tổ chức lớp chuyên đề về Quyết định 19/2004/QĐ-TTg về phòng chống xâm hại trong trẻ em quận 1 – 2008.


Tham dự lớp tập huấn là các cán bộ đang phụ trách công tác dân số, gia đình và trẻ em tại các phường, các tổ trưởng khu phố – tổ dân phố, các cán bộ là giáo viên các trường học, trung tâm giáo dục thường xuyên… trên địa bàn quận 1.


Báo cáo viên Phan Thanh Minh – Trưởng phòng Bảo vệ trẻ em thuộc Sở LĐ-TB và XH thành phố đã trình bày các nội dung cơ bản của Quyết định 19/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, lao động trong điều kiện độc hại, nguy hiểm. Bà Phan Thanh Minh đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề xâm hại tình dục trong trẻ em như: Xác định được thế nào là xâm hại tình dục ở trẻ em; Nhận ra các dấu hiệu cho biết trẻ em bị xâm hại tình dục; Xác định vì sao cần giúp trẻ tránh bị XHTD; Biết hướng dẫn trẻ làm gì để phòng tránh bị XHTD; Biết các nguyên tắc căn bản giúp trẻ phục hồi sau khi bị XHTD…


Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và hành động của toàn xã hội về công tác bảo vệ trẻ em; Ngăn ngừa, giảm dần và tiến tới giảm số lượng trẻ em lang thang kiếm sống, trẻ em bị xâm hại tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm, tạo điều kiện để những trẻ em này được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và phát triển toàn diện về mọi mặt, có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.