Liên hoan tuyên truyền nếp sống văn minh đô thị

1
rx online


Ngày 13/10/2007, phường Cô Giang tổ chức Liên hoan Tiểu phẩm tuyên truyền nếp sống văn minh đô thị nhằm tạo sự chuyển biến nâng cao về nhận thức của người dân trên địa bàn trong việc xây dựng thực hiện nếp sống văn minh, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, làm cho người dân thích ứng với đời sống đô thị hiện đại với sự tham dự của ông Phan Trọng Quyền – Phó ban Tuyên giáo quận ủy cùng đại diện Đảng ủy –nbsp; UBND – Các ban ngành phường – Ban điểu hành 5 khu phố và các cổ động viên.


Với 6 đội tham dự đã trình bày các tiểu phẩm có nội dung súc tích, phản ánh chân thực các hoạt động tại địa bàn dân cư và tuyên truyền giáo dục thực hiện nếp sống văn minh đô thị, chấp hành luật an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tựnbsp; mỹ quan các tuyến đường và khu phố. Kết quả: Nhất – khu phố 4, Nhì – Khu phố 2, Ba – Khu phố 3, Khu phố 5 và 2 giải khuyến khích.