Liên hoan đội nhóm tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa

2
rx online

Trong 3 ngày 9 -11/8/2006, Quận Đoàn phối hợp Phòng Văn hóa Thông tin – Thề thao quận tổ chức Liên hoan “Đội nhóm tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư lần thứ 2 – Năm 2006” với sự tham gia của các đội nhóm thuộc 10 phường. Liên hoan đã góp phần thiết thực thực hiện những nội dung trong đề án Xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn quận 1, đầu tư cho các hoạt động tại khu phố.Liên hoan được tổ chức trên địa bànnbsp; 3 phường: Tân Định, Nguyễn Cư Trinh, Nguyễn Thái Bình thu hút sự chú ý theo dõi của nhân dân, phục vụ tích cực công tác tuyên truyền cổ động người dân phát huy trách nhiệm đối với pháp luật, môi trường, thể hiện tình làng nghĩa xóm. Các đội nhóm tuyên truyền đã giới thiệu đến người dân các địa điểm sinh hoạt văn hóa lành mạnh trên địa bàn phường. Thể hiện các tiểu phẩm “Chuyện khu phố tôi” vui tươi, sáng tạo có nội dung tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị, xóa bỏ tệ nạn xã hội, hỗ trợ thanh niên hồi gia, cảm hóa thanh niên có biểu hiện phạm pháp, qua đó khẳng định rõ vai trò của nhân dân trong việc xây dựng khu dân cư văn hóa. Ban giám khảo của Liên hoan bao gồm các vị giám khảo của Sở Văn hóa thông tin, Trung tâm Thông tin triển lãm Thành phố, Quận ủy, Phòng VHTT – TT, Quận Đoàn đã trao giải nhất cho đội tuyên truyền phường Tân Định, phường Đa Kao – giải nhì, phường Nguyễn Thái bình – giải ba.