LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỒNG BÀO VÀ CÁN BỘ, CHIẾN SĨ HY SINH, TỬ VONG TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19

4

Thực hiện Kế hoạch số 3759/KH-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19

Thời gian: Lúc 20 giờ 00, ngày 19 tháng 11 năm 2021 (thứ Sáu).

Địa điểm: Hội trường Thống nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1.

Để tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19, thể hiện sự tưởng nhớ, sẻ chia trước những mất mát, đau thương của hàng vạn gia đình đã mất đi người thân.

Rất mong các trang tin điện tử, bản tin, trang tuyên truyền, trang mạng xã hội,..của các cơ quan, đơn vị, chuyển hình ảnh đại diện sang nền trắng đen; các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí; người dân, các hộ gia đình, các cơ quan, đơn vị, tòa nhà, chung cư,…tắt đèn và thắp nến tưởng niệm từ 20 giờ 30 đến 20 giờ 35 ngày 19 tháng 11 năm 2021.

(Nguồn: Công văn số 2703/UBND-VHTT ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 1)