Lễ trao huy hiệu đảng đợt 7/11

2
rx online

Ngày 7/11/2011, Quận ủy tổ chức lễ kỷ niệm 94 năm Cách mạng tháng Mười Nga và trao huy hiệu đảng đợt 7/11 cho 52 đồng chí 30 – 40 – 50 – 60 tuổi đảng.

Các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất của giai cấp vô sản Nga, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô đã lật đổ chế độ phong kiến Sa hoàng và bọn tay sai phản động, lập nên nhà nước Công – Nông đầu tiên trên thế giới, mở ra trang sử mới cho xã hội loài người. Tinh thần Cách mạng tháng Mười cổ vũ chúng ta phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục tiến lên trên con đường đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Với tinh thần Cách mạng tháng Mười Nga bất diệt, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Quận 1 sẽ tiếp tục quyết tâm nỗ lực phấn đấu để xây dựng và phát triển Quận 1 thành một trung tâm dịch vụ – thương mại – hành chính – văn hóa, chăm lo cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân ngày càng tốt hơn, quyết tâm đoàn kết thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận đề ra, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị – kinh tế – xã hội năm 2011 và tiếp tục phấn đấu đưa Quận 1 phát triển nhanh và bền vững.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đức – đại diện đảng viên nhận huy hiệu đảng phát biểu: được đứng vào hàng ngũ của đảng là niềm vinh dự lớn lao được chiến đấu dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, nguyện không ngừng học tập, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giữ vững đoàn kết thống nhất trong Đảng, quyết tâm xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đồng thời mong muốn thế hệ trẻ Quận 1 xác định trách nhiệm thiêng liêng mà Tổ quốc giao cho, ra sức phấn đấu trong học tập và lao động, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, tiếp bước truyền thống cha ông ngày trước để cống hiến trí tuệ, sức lực của mình vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng Quận 1 phát triền bền vững toàn diện.