Lễ phát động đợt thi đua cao điểm

1
rx online
Ngày 9/11/2017, Ban chỉ huy Quân sự Quận 1 tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm “Viết tiếp chiến công, hiệp đồng quyết thắng” kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 – 12/2017) với sự tham dự của chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự 10 phường và Ban chỉ huy quân sự các cơ quan trên địa bàn quận.

Đợt thi đua cao điểm gồm 3 nội dung: nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật nghiêm nhất. Một số chỉ tiêu cụ thể: 100% cán bộ, chiến sĩ LLVT Quận 1 có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, nêu cao ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, tích cực, tự giác học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phấn đấu 100% đơn vị tổ chức đăng ký 1 công trình ý nghĩa; thường xuyên duy trì chặt chẽ, nghiêm túc nền nếp, chế độ xây dựng chính quy, tăng cường công tác quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật, không để xảy ra vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.
Thời gian đợt thi đua 45 ngày kể từ ngày 13/11 đến 28/12/2017.