Lễ kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

1

            Ngày 18/10/2015, Hội Liên hiệp Phụ nữ – Hội Liên hiệp Thanh niên – Liên đoàn Lao động – Trung tâm Văn hóa Quận 1 phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10 với sự tham dự của Mẹ Việt Nam Anh hùng, lãnh đạo thành phố, quận, phường, cácban ngành đoàn thể, đơn vị kết nghĩa cùng 1.000 cán bộ, hội viên, đoàn viên tiêu biểu các cơ sở Hội. 

            Buổi lễ ôn lại truyền thống kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 40 năm qua – Hội Phụ nữ Quận 1 đoàn kết rộng rãi các tầng lớp phụ nữ, vận động chị em thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới ngày càng có nhiều chuyển biến, đem lại hiệu quả thiết thực. Hội đã vận động các tầng lớp phụ nữ tham gia nhiều phong trào thi đua bằng những công trình hoạt động thiết thực từ quận đến cơ sở, tuyên dương hơn 8.120 gương “Người con hiếu thảo”; 100% chi, tổ hội hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tạo nhiều chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ hội viên phụ nữ; tổ chức “Ngày hội cộng đồng”, “Bữa ăn ngon cho phụ nữ khó khăn”; vận động chăm lo 10.780 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai với số tiền trên 5 tỷ đồng… Buổi lễ đã trao 04 Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam”; tặng quà tri ân những đóng góp của các dì, các chị là cán bộ Hội qua các thời kỳ; tuyên dương gương cán bộ Hội tiêu biểu 25-40 năm gồm 08 cá nhân cấp thành phố, 60 cá nhân cấp quận; tuyên dương 60 tấm gương “Người con hiếu thảo”; tuyên dương 03 tập thể, 20 cá nhân đạt tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”…