Lễ kết nạp đảng viên mới

5
rx online

Ngày 28/7/2008, Ban quản lý Chợ Tân Định tổ chức lễ kết nạp đảng viên với sự tham dự của đồng chí Vũ Sỹ Nguyên – Phó ban Tổ chức quận ủy, các đảng viên Chi bộ – Ban quản lý – các đối tượng đảng và quần chúng ưu tú của chợ.

Sau một thời gian được Chi bộ bồi dưỡng giúp đỡ, với sự nỗ lực không ngừng phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, đồng chí Nguyễn Ngọc Thành là CB.CNV đơn vị đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Thay mặt quận ủy, đồng chí Vũ Sỹ Nguyên chúc mừng sự phát triển của Chi bộ, nhắc công tác quan tâm phát triển số quần chúng là tiểu thương đang kinh doanh tại chợ và nhắn nhủ: người đảng viên mới phải luôn khiêm tốn học hỏi, không ngừng phấn đấu rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng. Không chao đảo trước cám dỗ của nền kinh tế thị trường hiện nay và sớm phấn đấu trở thành đảng viên chính thức.