Lễ kết nạp Đảng viên mới

5
rx online

Sau thời gian phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện và được tập thể Chi bộ Uỷ Ban Kiểm tra Đảng trực thuộc Đảng bộ cơ quan Quận ủy Quận 1 cũng như tổ công đoàn và Đoàn Thanh niên cơ quan dìu dắt, giáo dục bồi dưỡng giúp đỡ cộng với sự nỗ lực không ngừng phấn đấu, chiều ngày 09/11/2007 đồng chí Nguyễn Đức Thọ – cán bộ uỷ ban kiểm tra Đảng đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ đảng CSVN. Đến tham dự có đ/c Bùi Thị Thanh Nga – Phó Bí thư thường trực – Thủ trưởng cơ quan, các đ/c đại diện các chi bộ, các cảm tình Đảng và quần chúng ưu tú trong cơ quan. Thay mặt cho Đảng bộ cơ quan Quận ủy, đồng chí Bí thư Chi bộ Uỷ ban Kiểm tra Đảng đã phát biểu chúc mừng và nhắn nhủ người đảng viên mới phải luôn khiêm tốn học hỏi, không ngừng phấn đấu rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng cùng Chi bộ và CB.CNV cơ quan từng bước xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh về chất lượng lẫn số lượng và sớm trở thành người đảng viên chính thức.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;