Lễ kết nạp đảng viên mới

3
rx online


Ngày 7/11/2007, Chi bộnbsp; chợ Tân Định tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới với sự tham dự của đồng chí Vũ Sỹ Nguyên – Phó ban Tổ chức quận ủy cùng các đồng chí trong Chi bộ – Ban quản lý – các cảm tình Đảng và quần chúng ưu tú của chợ.


Sau thời gian phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện và được tập thể Chi bộ dìu dắt, giáo dục bồi dưỡng giúp đỡ, đồng chí Nguyễn Văn Nghiệm – CB.CNV đơn vị đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ đảng CSVN. Thay mặt Quận ủy, đồng chí Vũ Sỹ Nguyên chúc mừng sự phát triển của Chi bộ, nhắc công tác quan tâm phát triển số quần chúng là tiểu thương đang kinh doanh tại chợ. Dịp này, Chi bộ cũng trao thẻ đảng chính thức cho đảng viên Trần Thị Ánh Tuyết.