Lễ kết nạp đảng viên

3
rx online

Ngày 18/11/2010, Chi bộ Ban quản lý chợ Tân Định tổ chức lễ kết nạp đảng viên với sự tham dự của đại diện Ban Tổ chức Quận ủy, các đảng viên Chi bộ, các đối tượng Đảng và quần chúng ưu tú của chợ.

Sau thời gian phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện và được tập thể Chi bộ dìu dắt, giáo dục bồi dưỡng giúp đỡ, quần chúng Huỳnh Thị Phướng – Tổ trưởng Tổ ngành hàng tạp hóa, đang kinh doanh thực phẩm, đường sữa bánh kẹo được vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Phan Hồng Ngọc – Bí thư Chi bộ nhắn nhủ đảng viên mới thực hiện nghiêm 4 nhiệm vụ của người đảng viên, làm tốt vai trò Tổ trưởng Tổ ngành hàng, vận động chị em tiểu thương trong Tổ thực hiện tốt nội quy của chợ, không bán hàng gian, hàng giả, niêm yết giá, giữ gìn sạch đẹp nơi kinh doanh, góp phần giữ vững danh hiệu “Chợ Văn minh thương nghiệp”.