Lễ dâng hoa và viếng bia truyền thống trên địa bàn Phường Tân Định nhân dịp lễ 30/4

1
rx online

Nhân kỷ niệm 31 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2006), Để tưởng nhớ đến công lao những liệt sĩ anh hùng. Đảng ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ Phường Tân Định tổ chức lễ kỷ niệm trước bia tưởng niệm 130A Trần Quang Khải .Vào lúc 7h00 sáng ngày 30/4/1975 trong khi các binh đoàn chủ lực của ta đánh chiếm nhiều căn cứ quân sự quan trọng của Ngụy, nhân dân Phường Trần Quang Khải (phường Tân Định ngày nay) đã nhất tề nổi dậy. Lá cờ giải phóng đã được kéo lên đầu tiên tại trụ sở Khóm 6 (tức trụ sở MTTQ Phường 3 cũ), nhân dân đã khéo léo đưa nhiều tin tức về chiến thắng của tanbsp;và sự sụp đổ tan rã của quân địch để tác động đến hơn 20 tên cảnh sát ngụy còn cố thủ bên trong bót Tân Định.Khi thấy khí thế quần chúng nổi lên quá cao, tên trưởng bót đã nộp khí giới đầu hàng. Cuộc nổi dậy của nhân dân Phường Trần Quang Khảinbsp;cũ (phường Tân Định ngày nay)nbsp;nbsp;đượcnbsp;đánh giá là cuộc nổi dậy nbsp;sớm nhất, hoàn chỉnh nhất tại Quận 1,nbsp;điềunbsp;đónbsp;đã nói lên tinh thần yêu nước, bất khuất của nhân dân Phường Trần Quang Khải cũ (phường Tân Định ngày nay)nbsp; đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh cách mạng toàn Quận và toàn Thành Phố.