Lễ dâng hoa tưởng niệm

6
rx online

Kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng ngày 2/9/2010 đoàn đại biểu Quân – Dân – Chính – Đảng Quận, 10 phường và Tổng Công ty Bến Thành do đồng chí Lê Bá Cần – Bí thư Quận ủy dẫn đầu đã đến dâng hoa Tượng đài Bác Hồ – Danh nhân văn hóa – Anh hùng giải phóng dân tộc – Người sáng lập và xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam – Vị lãnh tụ kính yêu và ngọn đuốc soi đường của dân tộc suốt đời phấn đấu hy sinh vì ấm no hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.

Đoàn cũng đến dâng hoa Tượng đài Bác Tôn – người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người cộng sản kiên cường, mẫu mực, tấm gương sáng về lòng trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, về ý chí đấu tranh kiên cường bất khuất của người chiến sĩ cộng sản, suốt đời hy sinh vì độc lập của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong những ngày này, chúng ta như sống lại thời khắc lịch sử vẻ vang của đất nước, tự hào về truyền thống hào hùng của dân tộc, Đảng bộ và nhân dân Quận 1 quyết tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị và hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2010, từng bước thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 1 lần thứ X nhiệm kỳ 2010 – 2015.