Lễ dâng hoa tưởng niệm

5
rx online

Kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, ngày 3/2/2009 đoànnbsp; đại biểu Quân – Dân – Chính – Đảng quận và phường, Tổng công ty Bến Thànhnbsp;do đồng chí Lê Bá Cần – Bí thư quận ủy dẫn đầu đã đến dâng hoa tượng đài Bác Hồ – Danh nhân văn hóa – Anh hùng giải phóng dân tộc – Người sáng lập và xây dựng Đảng Cộng Sản Việt Nam – Vị lãnh tụ kính yêu và là ngọn đuốc soi đường của dân tộc suốt đời phấn đấu hy sinh vì ấm no hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.


Đoàn cũng đến dâng hoa tượng đài Bác Tôn -Người Cộng sản kiên trung suốt đời cần, kiệm, liêm, chính, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.