Lể dâng hoa bia truyền thống P.Tân Định

2
rx online


Ngày 25 tháng 07 năm 2007, Đảng ủy – HĐNDnbsp;- UBND – UB MTTQ Việt Nam Phường Tân Định tổ chức viếngnbsp;nbsp;Bia truyền thống tạinbsp;đường Nguyễn Hữu Cảnh, và bia truyền thốngnbsp;nằm trênnbsp;đường Trần Quang Khảinbsp; thuộc phường Tân Định, Quận 1.


Tại Bia truyền thống nằm ở đường Nguyễn Hửu Cảnhnbsp; vào lúc 4 giờ sáng ngày 5 tháng 5 năm 1968, nhân dân lao động khu xóm chùa, dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, đã nổi dậy phá thế kềm kẹp của Mỹ ngụy, giành quyền làm chủ. Riêng bia truyền thống số 130 đường Trần Quang Khải vào 7g sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, nhân dân phường Trần Quang Khải, nay là phường Tân Định Quận 1, dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng địa phương đã nổi dậy bao vây bót cảnh sát Tân Định, giành chính quyền. Đây là cuộc nổi dậy giành chính quyền sớm nhất tại Quận 1.