Ký thỏa thuận hợp tác tổ chức dịch vụ hành chính công tại các bưu cục trên địa bàn Quận 1

9
rx online

Ngày 9/11/018, UBND Quận 1 tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm năm 2019 và ký thỏa thuận hợp tác giữa UBND Quận 1 với Bưu điện TPHCM về phối hợp tổ chức dịch vụ hành chính công tại các bưu cục trên địa bàn Quận 1. Tham dự có đồng chí Trần Kim Yến, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 1; Nguyễn Thị Thu Hường, Quyền Chủ tịch UBND Quận 1; Nguyễn Hữu Thịnh, Phó Giám đốc Bưu điện TPHCM.

Tại lễ phát động, Quyền Chủ tịch UBND Quận 1 Nguyễn Thị Thu Hường đề nghị tất cả các đơn vị trực thuộc trên địa bàn quận thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong đợt đăng ký ký thi đua lần này. Đồng chí cũng mong rằng các đơn vị, khu phố tuyên truyền các nội dung chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND Quận 1 với Bưu điện TPHCM về phối hợp tổ chức dịch vụ hành chính công tại các bưu cục trên địa bàn quận đến các cơ sở, doanh nghiệp và người dân biết và tham gia; các đơn vị phối hợp hợp tác với các bưu cục thực hiện tốt đợt thi đua này…

Đồng thời, UBND Quận 1 và Bưu điện TPHCM thực hiện ký kết thỏa thuận về “Phối hợp tổ chức dịch vụ hành chính công tại các bưu cục trên địa bàn Quận 1 từ 7 giờ đến 19 giờ hàng ngày” trong 8 lĩnh vực: Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; cấp phép bán lẻ sản phẩm rượu; cấp phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá; cấp phép xây dựng; thông tin quy hoạch; hồ sơ đăng ký báo cáo khai trình sử dụng lao động; hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm; hồ sơ tư pháp hộ tịch.

Việc phối hợp tổ chức dịch vụ hành chính công nhằm tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tham gia sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và được triển khai tại 5 bưu cục: Bưu cục giao dịch Sài Gòn, Tân Định, Trần Hưng Đạo, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thị Hồng Gấm.9