Kỷ niệm ngày truyền thống tư tưởng văn hóa

3
rx online

Ngày 1/8/2007, Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức họp mặt hơn 300 cán bộ làm công tác tuyên giáo cơ sở nhân kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Ngành tư tưởng – văn hóa (1/8/1930 – 1/8/2007). Đồng chí Nguyễn Thị Lan – UVTV – Trưởng ban Tuyên giáo ôn lại truyền thống lịch sử 77 năm Ngành tư tưởng – văn hóanbsp;.. Công tác tư tưởng của Đảng bộ quận 1 đã góp phần ổn định và định hướng tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng, trước những biến động của khu vực và quốc tế vẫn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội các cấp đến từng cơ sở, đưa các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo nhân dân lao động, góp phần tạo nên sức mạnh đoàn kết trong Đảng và trong nhân dân, hoàn thành nhiệm vụ kinh tế – xã hội.


Tại buổi họp mặt, đồng chí Lê Bá Cần – Bí thư quận ủy đã phát biểu ý kiến chỉ đạo một số vấn đề về công tác tư tưởng – văn hóa trong tình hình hiện nay. Đặc biệt, cần phát huy xây dựng thế trận lòng dân là một yêu cầu cơ bản làm cho nhân dân tin tưởng Đảng và chính quyền, phát huy cao hơn nữa phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn chặt với nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí.