Kỷ niệm ngày thành lập Đảng

15
rx online

Ngày 25/1/2011 tại nhà hát Bến Thành, Quận 1 long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2011) và trao huy hiệu Đảng đợt 3/2 với sự tham dự của lãnh đạo Quận ủy – UBND – UBMTTQ Việt Nam Quận, cán bộ lão thành cách mạng và đảng viên toàn Đảng bộ.
Đồng chí Lê Bá Cần – Bí thư Quận ủy đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang, hào hùng của Đảng ta từ ngày thành lập đến nay. Với bản lĩnh cách mạng vững vàng, tư duy khoa học, độc lập, Đảng Cộng sản Việt Nam quyết tâm phát động công cuộc đổi mới, đưa đất nước vượt qua thử thách hiểm nghèo, phá thế bao vây cấm vận của các thế lực thù địch, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, mở rộng quan hệ quốc tế. Khẳng định vị trí, vai trò của Việt Nam không chỉ trong khu vực Đông Nam Á mà cả trên diễn đàn quốc tế, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước trên con đường xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Dịp này, Quận ủy đã trao huy hiệu 30 – 40 – 50 – 60 tuổi Đảng cho 109 đồng chí. Đồng chí Trần Đà – Đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng bày tỏ cảm tưởng không có gì vinh quang là được sống, chiến đấu dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, sống có lý tưởng, có hoài bão, nguyện không ngừng rèn luyện tư tưởng phẩm chất đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.