Kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam

4

        Ngày 27/6/2015, Hội Phụ nữ phường Cầu Ông Lãnh tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam với sự tham dự của lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, Đảng ủy – Ủy ban nhân dân, các ban ngành phường và phụ nữ ở 3 khu phố. 

        Buổi họp mặt báo cáo thực hiện đề án 704 cùng việc thực hiện cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không – 3 sạch”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”… Tổ chức tuyên truyền phòng chống bệnh tay – chân – miệng, phòng chống sốt xuất huyết với 1.245 lượt người tham dự, hội nghị chuyên đề “Biện pháp nuôi dạy con trong thời kỳ hiện đại” với 765 lượt người tham dự, đến nay toàn phường có 1.567 bà mẹ và 2.234 trẻ em dưới 16 tuổi. Mở 12 lớp tập huấn về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, chuyên đề “Tổng quan về công tác giáo dục, nuôi dạy trẻ”, vai trò giới, kiến thức về giới… Dịp này, Hội Phụ nữ phường tuyên dương 20 gia đình hạnh phúc và 20 gia đình nuôi dạy con tốt.