Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam

4
rx online

        Quận ủy – Ủy ban nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1 tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam (28/3/1935-28/3/2015). Đến tham dự có các đồng chí đại diện Bộ Tư lệnh Thành phố, lãnh đạo Quận 1, các ban ngành đoàn thể quận, Đảng ủy – Ủy ban nhân dân – Ban Chỉ huy quân sự 10 phường, Ban Chỉ huy quân sự các cơ quan, tổ chức trên địa bàn quận, các chiến sĩ dân quân tự vệ.

80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Dân quân tự vệ trung thành với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân, lập nhiều chiến công đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, lực lượng dân quân tự vệ Quận 1 nêu cao tinh thần xây dựng lực lượng vũ trang quận vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ủy ban nhân dân quận đã trao khen thưởng 80 cán bộ, chiến sĩ dân quân có nhiều thành tích trong xây dựng, rèn luyện và hoạt động của của lực lượng dân quân tự vệ.