Kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9

1

        Ngày 28/8/2015, Hội Cựu chiến binh quận tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9 và 46 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự có Phó đô đốc Trần Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố; đại diện Quận ủy – Ủy ban nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1; cán bộ Hội Cựu chiến binh quận các thời kỳ và các cơ sở Hội. 

        Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tá Trần Quang Trung, Chủ tịch Quận Hội nhấn mạnh: thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 mang tầm vóc lịch sử vĩ đại, là biểu tượng tuyệt vời của sức mạnh Việt Nam. Bài học chớp thời cơ chủ động đối phó với các nguy cơ trong Cách mạng tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị lý luận và chỉ đạo thực tiễn, nhất là đất nước ta đang hội nhập toàn cầu với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, cũng như trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới và biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Kỷ niệm 46 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân ta dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt những thành tựu to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cán bộ, hội viên cựu chiến binh quận tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giữ vững truyền thống “bản lĩnh – kiên trung – mẫu mực”, cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện mong muốn của Bác là xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.