Kỷ niệm 32 năm giải phóng miền nam

3
rx online

Ngày 26/4/2007, Hội Cựu chiến binh phường Phạm Ngũ Lão tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 32 năm ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2007). Và kết nạp thêm 5 hội viên mới, nâng số hội viên CCB của phường lên 160.


Ôn truyền thống một chặng đường dài khó khăn gian khổ, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân ta đã đánh bại mọi kẻ thù hung bạo nhất. Với đại thắng mùa xuân năm 1975, lịch sử Việt Nam đã bước sang trang mới của kỷ nguyên độc lập, tự do, Tổ quốc thống nhất. Tiếp tục viết nên những trang sử vinh quang của dân tộc trong công cuộc xây dựng đất nước ngày càng to đẹp, đàng hoàng hơn như lời Bác dạy. Trong thời kỳ mới, Việt Nam là thành viên của tổ chức Thương mại thế giới WTO. Đời đời biết ơn các đồng chí, đồng đội đã anh dũng hy sinh, khẳng định vai trò người Cựu chiến binh VN giữ gìn phẩm chất bộ đội cụ Hồ, từng hội viên hôm nay phấn đấu tích cực tham gia công tác địa phương, cống hiến cho quê hương đất nước. Ngày 27/4/2007, Hội CCB phường Phạm Ngũ Lão cũng tổ chức chuyến về nguồn viếng mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại Đồng Tháp.