Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 – 23/11/2022)

2

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 – 23/11/2022)

Đồng chí Võ Văn Kiệt – Nhà lãnh đạo tài năng tấm gương người cộng sản “Tận trung với nước – Tận hiếu với dân”

Zalo