Kỹ năng xây dựng, tổ chức và duy trì hoạt động văn hóa, văn nghệ tại cơ sở

4
rx online

Ngày 30/8/2013, Trung tâm Văn hóa quận – Liên đoàn Lao động quận phối hợp tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng xây dựng, tổ chức và duy trì hoạt động văn hóa, văn nghệ tại cơ sở” năm 2013 nhằm nâng cao chất lượng và đẩy mạnh hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ tại các đơn vị, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách văn hóa, nâng cao nghiệp vụ phục vụ cho công tác tổ chức và  vận động phong trào tại cơ sở.

Lớp tập huấn thu hút 200 học viên là cán bộ phụ trách văn hóa các ban ngành, đoàn thể 10 phường quận 1 tham dự. Báo cáo viên Trịnh Thị Kim Dung – Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa thành phố hướng dẫn “Phương pháp biên tập và dàn dựng chương trình văn nghệ quần chúng tại cơ sở” với quy trình biên tập chương trình nghệ thuật tổng hợp; Dàn dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp… và nhạc sỹ Trần Xuân Tiến – Ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh trình bày “Một số kỹ năng xây dựng và duy trì phong trào văn hóa văn nghệ tại cơ sở” với các khái niệm “Thế nào là văn hóa?”, “Văn hóa nghệ thuật là gì?”, ngoài phục vụ giải trí, văn hóa văn nghệ cũng là một vũ khí, vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng một nền văn hóa hiện đại và đậm đà bản sắc dân tộc ngày nay, nhất là ở cơ sở…