Kỹ năng ứng xử văn minh trong khu dân cư

2
rx online

Ngày 1/11/2012, phường Nguyễn Thái Bình tổ chức cho toàn thể người Hoa sinh sống trong phường nghe chuyên đề “Kỹ năng ứng xử văn minh trong khu dân cư” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, nhận thức của mọi người trong thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa, lối sống lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân

Thạc sĩ Lê Thị Trúc Anh – Khoa Văn hóa học Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia thành phố trình bày những nội dung cơ bản của việc ứng xử trong cuộc sống. Ứng xử là một trong những kỹ năng mềm mà chúng ta cần phải có trong cuộc sống, ứng xử là có thái độ, hành động, lời nói thích hợp trong việc xử sự. Nó không những đòi hỏi môi trường giáo dục tốt từ gia đình và nhà trường, mà còn yêu cầu ý thức cao từ bản thân mỗi người, cố gắng kiềm chế bản thân, rèn luyện cách ứng xử đẹp. Một khi làm được điều này, bạn mới được xã hội tôn trọng. Ứng xử luôn là một vấn đề được mọi người trong cộng đồng, xã hội quan tâm. Đó là cách đối xử với người khác, với thế giới chung quanh mình và với chính mình. Trong cuộc sống, trong giao tiếp hàng ngày con người luôn phải ứng phó với biết bao tình huống, có lúc dễ dàng xử lý, có lúc thật phức tạp, khó xử. Xã hội càng văn minh thì nhu cầu trong giao tiếp của con người càng cao. Ứng xử một cách thông minh, khôn khéo, tế nhị, kịp thời, có hiệu quả, còn được coi như bí quyết thành công trong cuộc đời, trong công việc, góp phần hình thành các chuẩn mực về hành vi ứng xử văn hóa, văn minh đô thị trở thành nếp sống của mọi người trong khu dân cư.