Ký kết quy chế phối hợp

7
rx online

        Sáng 24/7, Công an quận 1 tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa Công an quận 1 và các bệnh viện trên địa bàn về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực y tế với sự tham dự của lãnh đạo UBND quận, Công an quận, các phòng ban chức năng và các bệnh viện trên địa bàn.

Việc ký kết quy chế nhằm nâng cao hiệu quả tham mưu cho cấp ủy Đảng và Ban Giám đốc các bệnh viện thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền giáo dục cán bộ, công nhân viên trong bệnh viện về âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động bên ngoài và các loại tội phạm. Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, chấp hành nghiêm túc nội quy, công tác phòng chống cháy nổ, xây dựng bệnh viện văn minh, an toàn. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật có liên quan đến an ninh trật tự, phòng ngừa, đấu tranh chống các hoạt động xâm hại an ninh chính trị, các loại tội phạm hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội xảy ra trong và ngoài khuôn viên bệnh viện, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của bệnh viện. Nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, công nhân viên, góp phần phòng ngừa, tích cực tham gia phòng chống tội phạm, chấp hành pháp luật, củng cố lực lượng bảo vệ, nội quy quy định bảo vệ của bệnh viện.