Ký kết quy chế phối hợp kiểm tra, giám sát

4
rx online
Ngày 17/7/2018, Đảng ủy Công an Quận 1 tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an quận với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Tham dự và chứng kiến lễ ký kết có các đồng chí: Nguyễn Duy An, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 1; Đại tá Lê Hoàng Châu, Trưởng Công an Quận 1.

Tại buổi lễ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an quận và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy 10 phường đã ký kết Quy chế phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đối với Chi ủy, Chi bộ và đảng viên Chi bộ Công an phường. Nội dung gồm 4 chương, 12 điều quy định chi tiết về: Nguyên tắc chung; nội dung phối hợp kiểm tra, giám sát; phương pháp phối hợp kiểm tra, giám sát; tổ chức thực hiện. 
Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an quận và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân đối với Chi bộ Công an phường; thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo các quy định tại Điều lệ Đảng; phối hợp trao đổi thông tin…