Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

1
rx online
Ngày 13/1/2018, Ban Chỉ huy quân sự Quận 1 tổ chức kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quận cùng ôn lại bối cảnh lịch sử, diễn biến của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân – 1968; truyền thống đấu tranh hào hùng, bất khuất, tự lực tự cường và những chiến công của quân và dân ta; khẳng định tầm vóc và ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân – 1968; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự mưu trí, sáng tạo và tinh thần chiến đấu anh dũng, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của quân và dân ta.