Kiểm tra Khu phố văn hoá

8
rx online


Ngày 02/3/2009, Đoàn kiểm tra khu phố văn hóa quận do Bà Hồ Thị Vinh –Trưởng phòng VHTT – TDTT làm trưởng đoàn đến kiểm tra hoạt động của khu phố 1 phường Cầu Kho trong năm 2008.


Qua một năm triển khai thực hiện, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy – UBND – Chi bộ, Ban vận động khu dân cư đã phối hợp cùng các đoàn thể khu phố vận động nhân dân quyết tâm thực hiện đạt 7 tiêu chuẩn khu phố văn hóa, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo tốt, các tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi, quy chế dân chủ thực hiện tốt. Nhân dân trong tổ, khu phố có tinh thần tự giác, tích cực xây dựng khối đoàn kết dân tộc, biết quan tâm lẫn nhau tạo nên söï đồng thuận trong khu dân cư giúp Ban vận động khu phố hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị – kinh tế – văn hóa xã hội – an ninh quốc phòng, từng bước làm khu phố ngày càng khởi sắc, có trên 97% hộ củanbsp; khu phố đạt chuẩn Gia đình văn hóa. Đoàn kiểm tra đánh giá cao sự nỗ lực củanbsp; khu phố trong thời gian qua và đề nghị tiếp tục phát huy nâng cao hơn nữa trong thời gian tới.