Kiểm tra hoạt động hè 2008

5
rx online

Ngày 28/7, bà Lê Thị Hồng Phượng – PCT.UBND Q1 cùng TT.BCĐ hè quận và TT.BCĐ hè 10 phường đã có buổi họp thống nhất kế hoạch kiểm tra hoạt động hè tại 10 phường và tổ chức tổng kết hoạt động hè chủ đề “Thực hiện nếp sống văn minh đô thị” năm 2008.


Công tác kiểm tra sẽ đánh giá tổ chức sinh hoạt hè trên địa bàn phường ở các nội dung: Hoạt động tuyên truyền giáo dục, chăm lo đời sốn tinh thần; Tổ chức chăm sóc sức khỏe, thể chất cho thiếu niên – nhi đồng; Tổ chức hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Tổ chức các hoạt động khơi sức, định hướng cho tuổi nhỏ làm việc tốt, thực hiện nếp sống văn minh đô thị và các hoạt động tình nguyện “Vì thành phố văn minh”. Báo cáo mô hình, giải pháp hay của phường và khu phố trong các hoạt động hè. Đồng thời, đoàn công tác cũng sẽ kiểm tra công tác thi đua, lưu trữ hồ sơ, chế độ giao ban, hội họp ở từng phường và kiểm tra thực tế công trình, hạng mục đầu tư trong hè tại khu phố, phường…

Kiểm tra hoạt động hè nhằm đánh giá quá trình tổ chức và hiệu quả công tác hè trên địa bàn 10 phường. Từ đó rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, tìm kiếm nhân rộng những mô hình, giải pháp hiệu quả từ cơ sở. Qua công tác kiểm tra, phát hiện những cá nhân, tập thể xuất sắc có nhiều đóng góp tích cực cho công tác hè tại địa phương để tuyên dương, khen thưởng. Đồng thời có điều chỉnh, xây dựng những đơn vị thực hiện chưa tốt.nbsp;