Kiểm Tra Công Tác Phòng Cháy Và Chữa Cháy

1
rx online

Nhằm đánh giá tình hình công tác PCCC trên địa bàn quận I trong thời gian qua, đoàn Thanh tra Bộ Công an do Đại tá Trần Văn Tẩu – Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến làm việc với quận trong công tác chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC.


Đoàn đã nghe quận báo cáo việc thực hiện Luật phòng cháy và chữa cháy, đánh giá những mặt đã thực hiện được và những khó khăn thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước thực thi pháp luật trong quy định của pháp luật về PCCC. Qua làm việc và kiểm tra thực tế tại một số trụ sở cơ quan, đơn vị trực thuộc quận, đoàn Thanh tra Bộ Công an nhận xét, đánh giá cao công tác PCCC, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn Quận, xác định vai trò, vị trí quan trọng của quận trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của Thành phố. Quận I đã tiến hành thanh kiểm tra các cơ sở và ban hành nhiều loại văn bản quy định liên quan trực tiếp đến công tác PCCC để chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai và tổ chức thực hiện các quy định của luật Phòng cháy và chữa cháy, thực hiện đúng yêu cầu về các trang thiết bị, nội quy, đèn chiếu sáng thoát nạn, phương án chữa cháy cứu hộ, hồ sơ theo dõi…

Tuy nhiên, vẫn còn một số công tác vẫn chưa đúng quy định : nguy cơ cháy trong các chung cư còn cao do các hộ dân chứa nhiều vật dụng dễ gây cháy, nguồn nước còn hạn chế, lối cho xe chữa cháy vào chật hẹp, các hệ thống đèn chiếu sáng thoát nạn còn thiếu, nội quy PCCC chưa được cụ thể hoá sát với thực tế của cơ sở khu chung cư và niêm yết tại những nơi cần phải có để mọi người biết và thực hiện. Đoàn Thanh tra cũng đề nghị Thành phố và Quận nên thành lập ngay một đội PCCC chuyên nghiệp riêng biệt và thực hiện một số yêu cầu đặt ra trong công tác Phòng cháy và chữa cháy.