Khai Giảng Lớp Văn Phòng Cấp ủy

1
rx online

Sáng 27/09, Quận ủy tổ chức lớp tập huấn Văn phòng Cấp ủy. Tham dự có 75 học viên ở 37 cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Quận. Thời gian học 03 ngày gồm 7 chuyên đề : Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Cấp ủy, công tác thông tin, xây dựng chương trình, phục vụ hội nghị, văn thư và lưu trữ, soạn thảo, biên tập văn bản, quản lý tài chính Đảng. Đây là khoá học nhằm giúp cho các đồng chí làm công tác Đảng trên cơ sở có điều kiện hệ thống lại những công việc mình đang làm, trong đó thấy rõ trách nhiệm và vinh dự của người làm công tác giúp việc cho Cho cấp ủy Các cấp.


Cũng qua lớp tập huấn này sẽ giúp cho các đồng chí làm tốt hơn nhiệm vụ tham mưu và góp phần nâng caonbsp; sự chỉ đạo điều hành của Cấp ủy cơ sở .