Khai giảng lớp bồi dưỡng

6
rx online

Ngày 10/11/2011 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận, Quận ủy phối hợp trường Cán bộ thành phố tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư, Chủ tịch phường với sự tham dự của tiến sĩ Đinh Phương Duy – Phó Hiệu trưởng trường Cán bộ thành phố, ông Lê Bá Cần – Bí thư Quận ủy cùng 31 học viên.

Học viên là cán bộ, công chức đương chức và diện quy hoạch chức danh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường. Nội dung học gồm: Nhiệm vụ của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; Kỹ năng ban hành văn bản của Bí thư; Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định của Chủ tịch; Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục hiệu quả; Kỹ năng công tác tư tưởng của Bí thư; Kỹ năng điều hành cuộc họp hiệu quả; Kỹ năng đánh giá và sử dụng cán bộ; Công tác kiểm tra; Phẩm chất và năng lực của người Bí thư, Chủ tịch; Kỹ năng điều hành, ủy quyền của Chủ tịch đối với UBND và các thành viên UBND; Bí thư đồng thời là Chủ tịch…

Việc tổ chức lợp học nhằm thực hiện chương trình hành động của Thành ủy trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chú trọng đến việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phường, giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức nắm vững, cập nhật các kiến thức cơ bản, trọng tâm theo chức danh lãnh đạo, quản lý tại phường. Trang bị những kỹ năng làm việc, điều hành, lãnh đạo, giao tiếp, thuyết phục…đáp ứng với nhiệm vụ của chức danh Bí thư và Chủ tịch UBND phường.