Khai giảng lớp bồi dưỡng và nâng cao chất lượng hoạt độngcông tác nghiên cứu Dư luận xã hội Quận 1

1
rx online

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2004 của Quận ủy; nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ, nội dung, tổ chức và phương thức công tác nghiên cứunbsp;dư luận xã hội ở cơ sở, đáp ứng đòi hỏi đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt thông tin dư luận xã hội ở cơ sở; đồng thời vận dụng những kiến thức đã tiếp thu một cách chủ động, sáng tạo, đúng hướng để thực hiện nhiệm vụ công tác dư luận xã hội được giao; góp phần tích cực xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, tăng cường sự thống nhất về chính trị tư tưởng ở cơ sở, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, sáng 08-07-2004 Ban Tuyên giáo Quận ủy 1, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 1nbsp;phối hợp với Văn phòng Quận ủy đã khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nghiên cứunbsp;Dư luận xã hội cho 120 đồng chí là thành viên Tổ dư luận xã hội của Quận,nbsp;10 Phường, phụ trách công tác Tuyên giáo các cơ sở Đảng và thành viên Tổ dư luận xã hội của các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT trênnbsp;địa bàn Quận 1nbsp;mới thành lập năm 2004.

nbsp;

Lớp học được đồng chí Hoàng Quốc Đạt – Trưởng phòng Huấn học Ban Tư tưởng – Văn hóa Thành ủy báo cáo một số chuyên đề như: phương pháp lập đề cương nghiên cứu DLXH, xác định các phương pháp và kỹ thuật thu thập thông tin DLXH, phương pháp lập phiếu điều tra, cách xử lý phân tích thông tin, báo cáo kết quả điều tra dư luận xã hội, một số mẫu điều tra DLXH, sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng để hướng dẫn DLXH và sử dụng đội ngũ Báo cáo viên – Tuyên truyền viên để định hướng DLXH …