Khai giảng lớp bồi dưỡng quản lý dự án xây dựng

1
rx online

Nhằm nâng cao vai trò của chủ đầu tư dự án các công trình xây dựng, nâng cao kiến thức về quản lý dự án xây dựng trong tình hình mới, hạn chế thấp nhất các tình huống đáng tiếc xảy ra làm thất thoát tiền, vật tư của nhà nước trong xây dựng. Ngày 8/10/2007, quận 1 tổ chức khai giảng lớp Quản lý Dự án xây dựng cho 56 học viên là cán bộ chủ chốt trưởng, phó các phòng ban, chủ tịch phường, giám đốc các trung tâm, hiệu trưởng các trường trên địa bàn quận. Hiện nay công tác thực hiện các đề án trên địa bàn quận đang mở rộng với nhiều công trình xây mới: cơ quan, trung tâm kinh tế, thương mại, văn hóa, thể thao… trong khi cán bộ quản lý chưa được hệ thống hóa về kiến thức quản lý dự án. Khóa học được các Tiến sĩ, Thạc sĩ Trường Đại học Mở TP. HCM giảng dạy trong thời gian một tháng với chương trình học: quản lý dự án, quản lý quy mô, ước lượng tổng mức đầu tư, các văn bản pháp lý hướng dẫn lập dự toán, quản lý nhân sự, quản lý chất lượng trong quản lý dự án (QLDA), pháp luật trong QLDA đầu tư xây dựng, quy trình lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thanh quyết toán vốn đầu tư, đấu thầu trong quản lý dự án…


Đây là lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý dự án được thực hiện theo Nghị quyết của Đảng bộ Quận về nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trong tình hình mới.