Khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng thực hành xã hội

4
rx online
Ngày 30/9/2017, Quận ủy Quận 1 tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng thực hành xã hội cho 62 cán bộ chủ chốt cấp quận, phường năm 2017. 
Trong 2,5 ngày, các học viên sẽ học tập các chuyên đề: Kỹ năng lãnh đạo; Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc; Kỹ năng giải quyết vấn đề; Kỹ năng nói trước công chúng; Kỹ năng hòa giải xung đột và phối hợp hiệu quả..

Phát biểu tại buổi khai giảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 Hồ Thị Vinh đề nghị các học viên học tập tích cực với tinh thần tự giác và nghiêm túc nhằm hoàn thiện những kỹ năng cần có của người lãnh đạo để hoàn thành tốt công việc được giao và nâng cao hiệu suất công việc.