Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

2
rx online
Ngày 27/6/2018, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quận 1 tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2018 cho gần 100 học viên là cán bộ phóng viên, biên tập viên các báo, đài; cán bộ quản lý, người lao động trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tham dự có các đồng chí: Thượng tá Phạm Xuân Kiều, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh thành phố; Trung tá Nguyễn Minh Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự Quận 1; Phan Văn Trân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận; Nguyễn Thị Trúc Ly, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam quận. 

Trong thời gian 3 ngày (27/6 – 29/6/2018), học viên tập trung học 5 chuyên đề gồm: Pháp luật về giáo dục quốc phòng, an ninh; đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia trong thời kỳ mới. 
Lớp học nhằm quán triệt phổ biến những quan điểm của Đảng, Nhà nước về quốc phòng an ninh, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc xây dựng nền quốc phòng an ninh tại địa phương, củng cố cơ sở vững mạnh toàn diện, góp phần giữ ổn định chính trị và tạo điều kiện cho kinh tế, xã hội Quận 1 phát triển ngày càng bền vững.