Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4

4
rx online
Ngày 11/7/2018, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quận 1 tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho gần 200 học viên là cán bộ đối tượng 4 trong các cơ quan, tổ chức, nhà trường, bệnh viện thuộc các cơ quan Bộ, ngành Trung ương, Thành phố đứng chân trên địa bàn quận năm 2018. Tham dự có các đồng chí: Lê Thị Lan Chi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Quận 1; Thượng tá Nguyễn Văn Phòng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Quận 1.

Trong 3 ngày (11/7 đến 13/7/2018), các học viên được học 7 chuyên đề Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, pháp luật của nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; về phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc; về dân tộc tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam và Pháp lệnh dự bị động viên.