Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng

2
rx online
Ngày 8/6/2017, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quận 1 tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 150 học viên là phóng viên, biên tập viên các báo, đài; cán bộ quản lý doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn quận năm 2017. Tham dự có các đồng chí: Thượng tá Nguyễn Tiến Thọ, Phó Tham mưu trưởng – Bộ Tư lệnh TPHCM; Thượng tá Nguyễn Văn Phòng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự quận.

Trong 2 ngày 8-9/6, các học viên tập trung nghiên cứu 4 chuyên đề: phổ biến nội dung chính Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, thông tin tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận; quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia tong thời kỳ mới.
Qua đó, giúp các học viên nắm vững những nội dung cơ bản về công tác quốc phòng an ninh và công tác quân sự địa phương; xác định rõ tầm quan trọng của công tác quốc phòng an ninh trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.