Kết quả thực hiện công tác CCHC tại phường Tân Định và công tác trọng tâm 06 tháng cuối năm 2008

4
rx online

Thực hiện chương trình công tác CCHC năm 2008, ngày 6/8/2008 UBND quận 1 tổ chức khảo sát kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chánh (CCHC) tại UBND phường Tân Định.


Về thực hiện cơ chế 1 cửa: phường Tân Định đã triển khai miễn thu một số khoản phí, lệ phí theo quy định; Cung cấp miễn phí mẫu đơn và giải quyết hồ sơ trước hẹn, giải quyết hồ sơ chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và quyền sử dụng đất ởnbsp; từ 10 ngày xuống còn 8 ngày nhưng vẫn đảm bảo thời gian niêm yết đúng quy định là 5 ngày; Khai thác dữ liệu hộ tịch, giảm thời gian giải quyết hồ sơ xác nhận của người dân; Cung cấp các biểu mẫu về thủ tục nhà đất, hộ tịch cho người dân có nhu cầu; Công khai tên cán bộ tiếp dân và thống nhất việc viết phiếu hẹn, hướng dẫn hồ sơ cho công dân. nbsp;nbsp;nbsp;


Về thực hiện tiếp nhận hồ sơ: Khâu tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại phường được nhiều người dân đồng tình ủng hộ về cách tiếp dân, thời gian giải quyết công việc; 15 phút đối với hồ sơ sao y chứng thực, từ 15 – 20 phút đối với hướng dẫn hồ sơ hộ tịch, nhà đất. Công tác tư pháp đã thụ lý 15 vụ việc, trong đó hòa giải thành 10 vụ, đạt tỷ lệ 66,66%, thu hồi 58 triệu đồng trả cho người dân.nbsp;


Về ứng dụng CNTT phục vụ CCHC: Tác hợp chủ yếu trên 02 phần mềm VB & HSCV và Quản lý VPHC tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong việc quản lý và tra cứu hồ sơ.


Công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm 2008: Phường Tân Định tiếp tục quán triệt CBCC nâng cao trách nhiệm được giao, tiếp dân ân cần, trả hồ sơ đúng hẹn. Cập nhật quy trình xử lý hành chính mới, xây dựng quy chế lưu trữ, thường xuyên kiểm tra, bảo trì hệ thống máy tính phục vụ công tác quản lý nhà nước.