Kết quả thực hiện công tác CCHC tại phường Nguyễn Cư Trinh

7
rx online

Thực hiện chương trình công tác CCHC năm 2008, trong 08 tháng đầu năm 2008, UBND phường Nguyễn Cư Trinh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.


Kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại phường đã giải quyết 116.557 hồ sơ (tăng 6% so với năm 2007). Trong đó về công chứng, chứng thực đã tiếp nhận và giải quyết 114.593 hồ sơ (tăng 7,4% so với năm 2007) với lệ phí thu được là hơn 190 triệu đồng; Về lĩnh vực đất đai – xây dựng nhà ở đã tiếp nhận và giải quyết 1.461 hồ sơ với lệ phí thu được là hơn 8 triệu đồng; Về lĩnh vực hộ tịch đã tiếp nhận và giải quyết 472 hồ sơ (giảm 24% so với năm 2007) với lệ phí thu được là hơn 9,5 triệu đồng; Về lĩnh vực tư pháp đã tiếp nhận và giải quyết 31 hồ sơ (tăng 58% so với năm 2007).


Công tác quản lý và ứng dụng CNTT:


Trong công tác quản lý, phường NCT đã thực hiện thông báo công khai lịch tiếp dân của HĐND Quận và phường tại Văn phòng UBND phường vào sáng thứ 6 hàng tuần cũng như lịch làm việc của bộ phận trợ giúp pháp lý phường vào sáng thứ 5 hàng tuần.


Trong công tác ứng dụng CNTT, phường đã triển khai sử dụng các chương trình QL hộ tịch, QLVB&HSCV, xử phạt VPHC, chương trình đơn thư hành chính và khiếu nại tố cáo, chương trình kế toán KTX 3.0 và đặc biệt là chương trình cấp thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi vào các công việc hành chính hiện nay. nbsp;nbsp;


Về thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính: UBND phường luôn thực hiện công tác rà soát, cập nhật và niêm yết các quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực như: cấp giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, về thức kế di sản, đăng ký kinh doanh… Ngoài ra, tại UBND phường cũng đã thực hiện cung cấp miễn phí cho người dân các loại mẫu đơn, công khai bảng tên CBCC khi làm việc…