Kết quả kỳ họp HĐND lần thứ nhất của Quận 1

2
rx online

Ngày 20/05/2004, kỳ họp HĐND lần thứ nhất của HĐND Quận 1 và 10 Phường thuộc Quận 1 đã hoàn tất. Kết quả bầu cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, UV UBND và thư ký HĐND của các Phường đều đúng luật, đạt yêu cầu, người có tỉ lệ phiếu thấp nhất là 74,04%, có 28/70 cán bộ (40%) đạt số phiếu 100%.


Đối với HĐND Quận 1: Đã bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thường trực HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên UBND (UV Văn phòng, UV Thanh tra, UV TCCQ, UV Công an, UV Quân sự). Ngoài ra, HĐND Quận còn bầu 2 ban gồm Ban pháp chế có 9 thành viên, Ban kinh tế xã hội có 13 thành viên. Đồng thời, tại kỳ họp này cũng đã bầu Hội thẩm nhân dân gồm 42 đại biểu.


1. HĐND Quận 1:


+ Chủ tịch: Ông Lê Bá Cần


+ Phó Chủ tịch: Bà Nguyễn Thị Tuyết


+ Ủy viên Thường trực: Ông Nguyễn Huy Trạm


nbsp;


2. Danh sách Chủ tịch HĐND 10 Phường thuộc Quận 1:

STT


Phường


Họ tên


1


Phường Tân Định


nbsp;Bà Nguyễn Thị Liên


2


Phường ĐaKao


nbsp;Bà Đặng Thị Xuân Hương


3


Phường Bến Nghé


nbsp;Bà Hoàng Thị Tố Nga


4


Phường Bến Thành


nbsp;Ông Phan Trọng Quyền


5


Phường Phạm Ngũ Lão


nbsp;Ông Vũ Mạnh Hải


6


Phường Nguyễn Cư Trinh


nbsp;Ông Hồ Ba


7


Phường Cầu Ông Lãnh


nbsp;Ông Lê Minh Hiệp


8


Phường Cô Giang


nbsp;Ông Trần Văn Trung


9


Phường Nguyễn Thái Bình


nbsp;Ông Bùi Thế Hùng


10


Phường Cầu Kho


nbsp;Bà Phan Thị Loan