KẾ HOẠCH MỞ RỘNG, CẢI TIẾN, DUY TRÌ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 TÍCH HỢP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN 1 NĂM 2O22

8