Huấn luyện quân sự cho lực lượng tự vệ

1
rx online
Ngày 3/10/2017, Ban chỉ huy Quân sự Quận 1 tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị năm 2017 cho 200 đồng chí là lực lượng tự vệ của Tổng công ty Thương Mại Sài Gòn.

Trong thời gian 7 ngày từ ngày 3 – 10/10/2017, các học viên được học tập các nội dung: Luật Dân quân tự vệ năm 2009; tính năng, cấu tạo và tháo lắp thông thường của súng tiểu liên AK, K63; chọn vị trí tư thế động tác chuẩn bị bắn, bắn và thôi bắn của súng tiểu liên AK, K63; tính năng tác dụng, cấu tạo của một số loại lựu đạn Việt Nam; kỹ chiến thuật chiến đấu bộ binh; kỹ thuật chiến đấu tay không…
Đợt huấn luyện nâng cao trình độ nhận thức, kỹ chiến thuật cho lực lượng tự vệ, phục vụ công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân.