Huấn luyện quân nhân dự bị

8
rx online


Ngày 20/4/2008 tại Trường Trần Văn Ơn, Ban Chỉ Huy Quân sự quận tổ chức gọi quân nhân dự bị tập trung huấn luyện và kiểm tra SSCĐ – SSĐV năm 2008 với sự tham dự của ông Lê Bá Cần – Bí thư Quận ủy, Ông Trần Vĩnh Tuyến – Phó chủ tịch UBND quận cùng đại diện các Ban ngành Đoàn thể, 10 phường và 300 quân nhân dự bị.


Quân nhân dự bị đợt này được biên chế tại đơn vị E 250 – F 309 – Quân Đoàn 4 trong 10 ngày để tập huấn, huấn luyện, ôn lại các thao tác kỹ, chiến thuật trong quân đội SSCĐ khi có chiến tranh xảy ra. Các đồng chí lãnh đạo đã động viên, nêu cao tinh thần SSCĐ của các quân nhânnbsp; thực hiện tốt luật Nghĩa vụ Quân sự và Pháp lệnh lực lượng dự bị động viên trong thời gian tập huấn này.